Тип „Експандиран”

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Експандиран” (черен агломерат)

Вид
Това е корк, който е следствие на процеса „агломерация” – или слепване на коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Гранулите в тях се виждат отчетливо, защото са големи – 5 до 10 мм., а и междините между тях също са с подобен размер. Те нямат „лице” и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е черен, с цвета на овъглено дърво. Плоскостите са лесно трошливи, но това не влияе при монтажа и при следващата им дообработка.

Технически корк – тип „Експандиран” (черен агломерат)

Технически  корк – тип „Експандиран” (черен агломерат)
Вид
Това е корк, който е следствие на процеса „агломерация” – или слепване на коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Гранулите в тях се виждат отчетливо, защото са големи – 5 до 10 мм., а и междините между тях също са с подобен размер. Те нямат „лице” и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е черен, с цвета на овъглено дърво. Плоскостите са лесно трошливи, но това не влияе при монтажа и при следващата им дообработка.
Състав
Съставен е от:
Гранули 5÷15мм
Специфично тегло – 110 ÷ 130 кг/м³,
Коефициент на топлопроводимост: "λ" – 0,035 ÷ 0,040 W/mК (20 °C),
Модул на еластичност – 5 N/mm²
Граница на еластичност - 10 N/см²
Товароносимост – 2 N/см²
Работна температура -200÷130 °C
Граница на еластичност - 10 N/см²
Звукопоглъщане - 18÷24 dB
Предназначение
За топло- и шумоизолация на външни и вътрешни стени.
За топло- и шумоизолация на плоски и наклонени покриви.
За топлоизолация на хладилни камери.
За топло-, вибро- и шумоизолация на климатични агрегати и системи.
За топло- вибро- и шумоизолация на подове.

Този вид технически корк се закрепва чрез залепване най-често със строителни лепила, но също така макар и по-рядко се използуват и полихлоропренови (ацетонови).

Разфасовки
На листове с размери 1000х500 мм
Дебелини – от 10 до 350 мм – през 10 мм
На склад в България се подържат най-често дебелини 10, 15, 20, 30, 50 мм. За дебелини над тези се прави специална поръчка.