Тип „Гранулат“

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гранулат“

Вид
Това са натурални коркови гранули. Те са в насипна форма, заради което се доставят в чували. Цветът им е този на дървесна кора - светло кафяв.

Технически корк – тип „Гранулат“

Технически  корк – тип „Гранулат“
Вид
Това са натурални коркови гранули. Те са в насипна форма, заради което се доставят в чували. Цветът им е този на дървесна кора - светло кафяв.
Състав
Съставен е от:
Гранули с размери според фракцията - 2 ÷ 5мм, 2 ÷ 8мм, 5 ÷ 10мм
Специфично тегло – 65 ÷ 75 кг/м³
Коефициент на топлопроводимост "λ" – 0,032 ÷ 0,035 W/mК (20 °C)
Предназначение
За приготвяне на топло- и шумоизолационни замазки и мазилки.
За топло- и шумоизолационни насипки под дървени подове и тавани.
За топло- и шумоизолационни насипки в двойни стени.
Разфасовки
В чували с обем 0,250 м³ и с тегло на един чувал 65 ÷ 75 кг.