Технически корк

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Нормален”

Вид
Това е корк, който е директно следствие на процеса „агломерация” – или слепване на коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Затова този тип коркови продукти имат вид на еднородни такива, но гранулите в тях се виждат. Те нямат „лице” и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цветът им е този на дървесна кора – светло кафяв.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Нормален”

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гумиран”

Вид
Това са коркови плоскости, получени от слепването на коркови микрогранули с помощта на полимерна гума. Имат вид на еднородна по структура материя, но гранулите все пак се виждат с просто око. Нямат „лице”. Изглеждат еднакво от всички страни, както и в сечение. Цвета им е по-тъмен от този на нормалния тип промишлен корк, заради присъствието на полимерната гума.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гумиран”

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гумирани хибриди”

Вид
Това е корк, който е следствие на процеса „агломерация” – или слепване на коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Гранулите в тях се виждат отчетливо, защото са големи – 5 до 10 мм., а и междините между тях също са с подобен размер. Те нямат „лице” и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е черен, с цвета на овъглено дърво. Плоскостите са лесно трошливи, но това не влияе при монтажа и при следващата им дообработка.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гумирани хибриди”

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Експандиран” (черен агломерат)

Вид
Това е корк, който е следствие на процеса „агломерация” – или слепване на коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Гранулите в тях се виждат отчетливо, защото са големи – 5 до 10 мм., а и междините между тях също са с подобен размер. Те нямат „лице” и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е черен, с цвета на овъглено дърво. Плоскостите са лесно трошливи, но това не влияе при монтажа и при следващата им дообработка.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Експандиран” (черен агломерат)

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Акустичен“

Вид
Това е корк, който е директно следствие на процеса „агломерация“ - или слепване на едри коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Те нямат "лице" и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е този на дървесна кора - светло кафяв. Този тип корк е на плочи, като едната повърхност на плочата е грапава, а другата - гладка. При лепене, грапавата страна на плочите трябва да е към помещението - това осигурява максимална шумоизолация.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Акустичен“

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гранулат“

Вид
Това са натурални коркови гранули. Те са в насипна форма, заради което се доставят в чували. Цветът им е този на дървесна кора - светло кафяв.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Гранулат“

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Корков прах“

Вид
Това са натурални коркови микрогранули. Те са в насипна форма, заради което се доставят в найлонови торби. Цветът им е този на дървесна кора - светло кафяв.

Прочети още: ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Корков прах“