Тип „Декоративни коркови ролки”

СТЕНЕН КОРК – тип „Декоративни коркови ролки“

Вид
Това е корк с дебелина 2 мм, като върху основа от технически корк с дебелина 1,5 мм фабрично е залепен корков фурнир с дебелина 0,5 мм. Преобладаващите разцветки са в кафявата гама, с вид на ситни и малко по-едри фигури от коркова кора. В зависимост от предварителната цветова обработка на носещата основа, която в някои случаи прозира през корковия фурнир, се получават декоративни разновидности на кафявия корков цвят, плюс цветови добавки - със синьо, зелено, червено, кафяво, черно, червено и пр.

СТЕНЕН КОРК – тип „Декоративни коркови ролки“

СТЕНЕН КОРК – тип „Декоративни коркови ролки“
Вид
Това е корк с дебелина 2 мм, като върху основа от технически корк с дебелина 1,5 мм фабрично е залепен корков фурнир с дебелина 0,5 мм. Преобладаващите разцветки са в кафявата гама, с вид на ситни и малко по-едри фигури от коркова кора. В зависимост от предварителната цветова обработка на носещата основа, която в някои случаи прозира през корковия фурнир, се получават декоративни разновидности на кафявия корков цвят, плюс цветови добавки - със синьо, зелено, червено, кафяво, черно, червено и пр.
Състав
Съставен е от:
Основа от технически корк с дебелина 1,5 мм. и фабрично залепен върху нея корков фурнир с дебелина 0,5 мм.
Гранули (на основата от технически корк) с размери - 0,5 ÷ 4 мм.
Специфично тегло - 170 кг/м³
Коефициент на топлопроводимост "λ" – 0,035 ÷ 0,040 W/mК (20 °C),
Звукопоглъщане - (dB) Ip = 15
Свиване при натиск 100 атм. (%) - 50
Възстановянане след натиск (%) >65
Пожароустойчивост (клас)М3 - (трудногорим).
Липсва финишно покритие върху лицевата коркова повърхност.
Предназначение
За декоративно облицоване на вътрешни стени и тавани.
За изпълнение на цокли в антрета и по стълбища.
За изпълнение на портманта.
За допълнителна декоративна и функционална прибавка към предварително поставени по стенни и други повърхности на някои от изолационните видове технически корк.
За декоративни пана по стени, врати, каси на врати.
За декорация и шумоизолация на метални входни врати - от вътрешната страна - към жилището.
За декорация на стари мебели, вратички на кухненски шкафове.
За декориране на предмети от бита - подноси, масички, рамки на картини, коркови и дървени апликации и пр.

Закрепването става с помощта на полихлоропренови (ацетонови) лепила. При спазена технология на лепене с тези лепила не се получават фуги между залепените една до друга ивици от корковата ролка. Използуват се макар и по-рядко и лепила от видовете 300°C до 450°C, но при тях няма гаранция за отварянето на фуги.

Разфасовки
На рола с размери 8000х500 мм - 4 мм²
На рола с размери 10000х1000мм - 10 мм²