За монтаж без лепене - тип „Ламинирани плоскости“

Подов корк за монтаж без лепене - тип „Ламинирани плоскости“

Вид
Това е плоскост от различни слоеве материали, няколко от които са от корк. Това са т.н. „коркови ламинати“. Те нямат нищо общо с конвенционалните масово разпространени ламинати, което се вижда от илюстрациите по-долу. Обща между тях е само формата на плоскостите, но дебелината им е съвсем различна. Създават декоративния вид на коркова настилка, когато декоративният слой под защитното покритие е корков фурнир, но когато вместо него, е дървесен фурнир, видът им е на дървен паркет, или на дървено дюшеме. Почти винаги покритието, по което се стъпва, е прозрачно и шарката на фурнира е абсолютно натурална и свежа. Най-долния слой е корков. Той има функцията на компенсатор на микронеравности по повърхността, върху която се монтира, като отпада необходимостта под настилката да се използуват подложките, които се поставят под класическите ламинати. Има варианти на повърхностното покритие (по което се ходи), а това обуславя и приложението на отделните типове плоскости. Например тези с "UV" покритие са най-вече за домашно приложение, за помещения с по-слаба и нормална степен на натовареност. Тези с PVC покритие са за много силно натоварени помещения - най-вече обществени такива. Видовете с керамично WRT покритие покриват цялата гама натовареност на помещения.

Подов корк за монтаж без лепене - тип „Ламинирани плоскости“

Подов корк за монтаж без лепене - тип „Ламинирани плоскости“
Състав
Слой от HDF - носещ, по който са изработени сглобяващите профили на плоскостта.
Слой (вътрешен) от агломериран, или акустичен корк - сърцевина.
Слой от агломериран корк - интегриран като най-долен слой.
Слой от декоративен фурнир - корков или дървесен.
Слой защитно покритие - фабрично нанесени 2 до 6 слоя.
„Corkprotect“ - специална защитна обработка на ръбовете на корковите слоеве.
Редукция на ударни шумове - 20 dB (DIN 52210)
Термопроводимост - 0,031÷0,080 м²К/W
Пожароустойчивост - клас М3 (трудно горим)
Предназначение
Подова настилка.
Разфасовки
Ламинирани плоскости с размери:
950х295х10,5 мм
905х185(140)х12 мм
905х295(140)х12 мм