Тип „Корков текстил“

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Корков текстил“

Вид
Материя - текстил, с шарки и разцветки най-вече на стенните коркови покрития.

Технически корк – тип "Корков текстил"

Технически  корк – тип
Вид
Материя - текстил, с шарки и разцветки най-вече на стенните коркови покрития.
Състав
Различни видове текстил, с повърхностно фабрично нанесени шарки.
Предназначение
За тапициране на мебели, за обувната промишленост, за галантерийни изделия и пр.
Разфасовки
На текстилни топове и на рола.