Тип „Цветни коркови ролки”

СТЕНЕН КОРК – тип „Цветни коркови ролки“

Вид
Това е корк с дебелина 1,5 мм. По същество е фабрично оцветен технически корк. Той е със ситнозърнеста структура. Фабричните цветове са основно: меланжирани синьо, зелено, бордо, жълто, бяло.

Стенен корк-тип „Цветни коркови ролки“

Стенен корк-тип „Цветни коркови ролки“
Вид
Това е корк с дебелина 1,5 мм. По същество е фабрично оцветен технически корк. Той е със ситнозърнеста структура. Фабричните цветове са основно: меланжирани синьо, зелено, бордо, жълто, бяло.
Състав
Съставен е от:
Технически ситнозърнест корк, с оцветена фабрично едната му повърхност.
Дебелина на корка - 1,5 мм.
Гранули с размери - 0,5 ÷ 4 мм.
Специфично тегло - 170 кг/м³
Коефициент на топлопроводимост "λ" – 0,035 ÷ 0,040 W/mК (20 °C),
Звукопоглъщане - (dB) Ip = 15
Свиване при натиск 100 атм. (%) - 50
Възстановянане след натиск (%) >65
Пожароустойчивост (клас) М3 - (трудногорим).

Липсва финишно покритие върху лицевата коркова повърхност.

Предназначение
За декоративно облицоване на вътрешни стени и тавани.
За изпълнение на цокли в антрета и по стълбища.
За изпълнение на портманта.
За допълнителна декоративна и функционална прибавка към предварително поставени по стенни и други повърхности на някои от изолационните видове технически корк.
За декоративни пана по стени, врати, каси на врати.
За декорация и шумоизолация на метални входни врати - от вътрешната страна - към жилището.
За декорация на стари мебели, вратички на кухненски шкафове.
За декориране на предмети от бита - подноси, масички, рамки на картини, коркови и дървени апликации и пр.

Закрепването става с помощта на полихлоропренови (ацетонови) лепила. При спазена технология на лепене с тези лепила, не се получават фуги между залепените една до друга ивици от корковата ролка. Използуват се макар и по-рядко и лепила от видовете 300°C до 450°C, но при тях няма гаранция за отварянето на фуги.

Разфасовки
На рола с размери 10000х500 мм - 5 мм²