С фабрично PVC покритие

Подов корк за директно залепване — с фабрично PVC покритие

Вид
Това е корк на плочи, с дебелина 3,2 мм, като върху основа от технически корк с дебелина 2,5 мм фабрично е залепен корков или дървесен фурнир с дебелина 0,5 мм Плочите са с фабрично нанесено PVC покритие, с дебелина 0,5 мм. Долната повърхност на плочите, по която се залепват, е облечена с технологичен слой от PVC, с дебелина 0,2 мм.
Преобладаващите разцветки са в кафявата гама, на ситни, средни и едри фигури от коркови шарки. Шарките са неповторими и не съществуват две коркови плочи с еднакви фигури, защото те не са резултат от щампа, а от случайно разположение на структурата в корковия фурнир. Съществуват и цветови нюанси на естествения кафяв цвят на плочите, когато при видовете със ситни и средни по големина шарки, е добавено фабрично оцветител при подготовката на корковия фурнир. Видовете с едри шарки са изключително в естествения кафав цвят на корковата кора. Съществуват видове с фабрично оцветяване на PVC-покритието, като се получават разцветки в цялата цветова гама от черно до бяло, като през покритието прозират по-слабо или по-силно шарките на корковия фурнир.

Подов корк за директно залепване - с фабрично PVC покритие

Подов корк за директно залепване - с фабрично PVC покритие
Състав
Силно пресован технически корк с дебелина 2,5 мм и фабрично залепен върху него корков или дървесен фурнир с дебелина 0,5 мм.
Повърхностен слой от PVC, с дебилина 0,5 мм
Специфично тегло - 750 кг/м³
Термопроводимост - 0,036 м²К/W
Редукция на ударни шумове - 11 dB
Пожароустойчивост - клас М3 - (трудногорим).
Предназначение
За подови настилки в средно и силно натоварени помещения като всекидневни, холове, гостни стаи, сервизни жилищни помещения, антрета, коридори, вътрешни стълбища, канцеларии, офиси, магазини, обществени помещения, заведения за обществено хранене, фоайета на банки и летища и пр.
Плочите се лепят върху равна, гладка и суха повърхност, с помощта на полихлоропренови (ацетонови) лепила. Лепят се шахматно, без фуга между тях.
Фабричното (PVC) покритие е с 15 год. фабрична гаранция на износване, при експлоатация в силно натоварени помещения.
Фабрична гаранция е не времето за ескплоатация или живота на корковото покритие, а минималния срок, през който производителите гарантират за ненарушимостта на покритието при нормална натовареност и употреба. Самият корк не старее и е вечен.
Разфасовки
На плочи с размери:
295х295х3,2 мм
300х300х3,2 мм
600х300х3,2 мм
600х400х3,2 мм
900х150(100)х3,2 мм (с дървесен фурнир)